هیئت اندیشه ورز

در دنیای امروز فرآیند مدیریت سازمان ها و مؤسسات از سیاستگذاری و تصمیم گیری تا اجرا و نظارت نیازمند یک سازماندهی ویژه، پویا و آینده نگرانه است. از سوی دیگر، یکی از آسیب های جدی در حوزه سازماندهی و مدیریت (از جمله در عرصه ساماندهی خیرین) گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر، با مسائل جاری و اجرایی است که در نهایت منجر به روز مره­ گی، جا ماندن سازمان از اقتضائات عصری و عدم کارآمدی و اثربخشی لازم خواهد شد. براین اساس، مؤسسه خیریه بنیاد فرزانگان استان قم تشکیل هیأت اندیشه ورز و استفاده توان علمی و خرد جمعی مختصصان و صاحب نظران عرصه های مختلف جامعه هدف خود را راهکاری موثر برای پیش­گیری از این آسیب ها و راهبردي عقلاني براي تقویت رویه­ های فكرسازي، ایده پردازی آینده نگرانه و تصمیم گیری خلاق و روزآمد در حوزه مدیریت و سازماندهی فرایند مؤسسه در خدمت رسانی به سالمندان می داند.

اهداف

 اهداف تشکیل هیأت اندیشه ورز به شرح زیر است:

  1. استفاده از ظرفیت علمی و تجربی صاحب نظران و بهره مندی از خرد جمعی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها؛
  2. زمینه سازی برای ارتباط با افراد و مجموعه های فعال در عرصه خدمت رسانی به سالمندان در راستای همکاری های مشترک؛
  3. ایجاد بستری برای ایده پردازی و آینده پژوهی عالمانه به منظور ارتقاء مستمر جایگاه و برنامه های مؤسسه.

وظایف

وظایف هیأت اندیشه ورز به این شرح است:

  1. ارائه پیشنهاد و راهکار به هیئت امناء به منظور حل مسائل و رفع چالش­ها؛
  2. «ایده­ پردازی»،«آینده پژوهی» و تلاش برای «انتقال تجارب موفق و قابل تعمیم» در راستای کمک به ترسیم خط مشی ها و برنامه ریزی های مؤسسه؛
  3. کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به مدیریت مؤسسه در مورد اجرای سیاست­ها، برنامه­ ها و رویه­ های ابلاغ شده به مؤسسه؛
  4. بررسی و کارشناسی پیش­نویس طرح­ های ارائه شده به مؤسسه و ارائه پیشنهاد؛
  5. استفاده از کارشناسان در قالب میزهای مطالعاتی یا کارگروه­ های علمی-مشورتی در موضوعات مبتلابه مؤسسه؛
  6. پی جویی وضعیت عملکردی بخش های مختلف مؤسسه و وضعیت خروجی ها و نیز مسائل و چالش های جاری مؤسسه به منظور ارائه دیدگاه های تحلیلی در راستای ارتقاء جایگاه و سطح عملکردی مؤسسه.

ضمن تقدیر و تشکر وافر از محضر استاد گرانقدر حضرت آیت الله آشتیانی(دامت برکاته) معاون محترم اجتماعی جامعه مدرسین حوزه های علمیه، هیئت اندیشه ورز بنیاد فرزانگان استان قم با ریاست ایشان بصورت دو هفتگی و مستمر برگزار می گردد.