هیئت اندیشه ورز

در دنیای امروز فرآیند مدیریت سازمان ها و مؤسسات از سیاستگذاری و تصمیم گیری تا اجرا و نظارت نیازمند یک سازماندهی ویژه، پویا و آینده نگرانه است. از سوی دیگر، یکی از آسیب های جدی در حوزه سازماندهی و مدیریت (از جمله در عرصه ساماندهی خیرین) گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر، با مسائل جاری و اجرایی است که در نهایت منجر به روز مره­ گی، جا ماندن سازمان از اقتضائات عصری و عدم کارآمدی و اثربخشی لازم خواهد شد. براین اساس، مؤسسه خیریه بنیاد فرزانگان استان قم تشکیل هیأت اندیشه ورز و استفاده توان علمی و خرد جمعی مختصصان و صاحب نظران عرصه های مختلف جامعه هدف خود را راهکاری موثر برای پیش­گیری از این آسیب ها و راهبردي عقلاني براي تقویت رویه­ های فكرسازي، ایده پردازی آینده نگرانه و تصمیم گیری خلاق و روزآمد در حوزه مدیریت و سازماندهی فرایند مؤسسه در خدمت رسانی به سالمندان می داند.

اهداف

 اهداف تشکیل هیأت اندیشه ورز به شرح زیر است:

  1. استفاده از ظرفیت علمی و تجربی صاحب نظران و بهره مندی از خرد جمعی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها؛
  2. زمینه سازی برای ارتباط با افراد و مجموعه های فعال در عرصه خدمت رسانی به سالمندان در راستای همکاری های مشترک؛
  3. ایجاد بستری برای ایده پردازی و آینده پژوهی عالمانه به منظور ارتقاء مستمر جایگاه و برنامه های مؤسسه.

وظایف

وظایف هیأت اندیشه ورز به این شرح است:

  1. ارائه پیشنهاد و راهکار به هیئت امناء به منظور حل مسائل و رفع چالش­ها؛
  2. «ایده­ پردازی»،«آینده پژوهی» و تلاش برای «انتقال تجارب موفق و قابل تعمیم» در راستای کمک به ترسیم خط مشی ها و برنامه ریزی های مؤسسه؛
  3. کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به مدیریت مؤسسه در مورد اجرای سیاست­ها، برنامه­ ها و رویه­ های ابلاغ شده به مؤسسه؛
  4. بررسی و کارشناسی پیش­نویس طرح­ های ارائه شده به مؤسسه و ارائه پیشنهاد؛
  5. استفاده از کارشناسان در قالب میزهای مطالعاتی یا کارگروه­ های علمی-مشورتی در موضوعات مبتلابه مؤسسه؛
  6. پی جویی وضعیت عملکردی بخش های مختلف مؤسسه و وضعیت خروجی ها و نیز مسائل و چالش های جاری مؤسسه به منظور ارائه دیدگاه های تحلیلی در راستای ارتقاء جایگاه و سطح عملکردی مؤسسه.

دستور العمل تشکیل هیأت اندیشه ورز مؤسسه، با پیشنهاد مدیر مؤسسه و پس از تصویب در هیئت مدیره قابلیت اجرا خواهد داشت.