مشاورین

هر سازمانی برای بهبود کلی عملکرد خود به مشاوره‌ی مدیریت (مشاوره کسب و کار) نیاز دارد. مشاوره مدیریت به سازمان کمک می‌کند که از منابع موجود برای بهبود و ارتقاء سازمانی بهره‌برداری کرده، همچنین بازده منابع مالی و انسانی را بیشینه نماید.متخصصین مشاوره مدیریت در کنار واحدهای بازاریابی، مالی و منابع انسانی فعالیت می‌کنند و در اندازه‌گیری و پیش‌بینی نتایج فعالیت‌های فعلی این واحدها تخصص دارند. چنانچه مشاوران احساس کنند روند فعلی موجب زیان خواهد شد، به سازمان هشدار می‌دهند.

چرا از مشاور مدیریت کمک میگیریم؟

 • تهیه برنامه‌ استراتژیک: برنامه‌ریزی استراتژیک ممکن است برای بسیاری از سازمان‌ها دشوار و نگران‌کننده باشد، اما با وجود یک برنامه‌ی استراتژیک می‌توان در مدت کوتاه‌تر و با اثربخشی بیشتر به اهداف دست یافت. اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک به موقعیت فعلی سازمان و اهداف آینده‌ی آن بستگی دارد. وجود برنامه‌ی استراتژیک کارایی سازمان برای رسیدن به اهداف بزرگتر را افزایش می‌دهد.
 • بهبود فرآیندهای کسب و کار: برای بهبود عملکرد سازمان می‌توان تمام فرآیندهای کاری موجود را ارزیابی کرد. مشاوره‌ی مدیریت با تغییر اولویت فرآیندهای کاری، از طریق صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی اجرای فرآیندها به افزایش سودآوری کمک می‌کند. مشاوره مدیریت در واقع مسئولیت قرار دادن واحدهای سازمان در یک مسیر سودآور را به عهده می‌گیرد.
 • مدیریت تحول: سازگاری با تحولاتی که سازمان با آنها روبروست از جمله تغییر بازار، نیروی کار و تکنولوژی‌های جدید، سازمان را قادر می‌سازد تا هدفمند و با آمادگی با این تحولات مواجه شود. چنانچه مدیریت تحول به صورت اثربخش انجام گیرد، هزینه‌های سازمان در سطوح مختلف کاهش خواهد یافت.
 • توسعه‌ی رهبری سازمانی: تاثیر رهبری خوب و اثربخش بر حرکت سازمان به سمت اهداف انکارناپذیر است. رهبر سازمانی کارکنان را تشویق کرده و به آنها برای رسیدن به اهداف انگیزه می‌دهد و با این کار، یاریگر مدیریت سازمان در جهت توسعه خواهد بود.
 • کمک به واحد منابع انسانی در جذب نیروی کارآمد: واحد منابع انسانی نقش اصلی را در جذب کارکنان جدید به عهده دارد. این واحد با جذب افراد مستعدی که کارایی بالا دارند، دستیابی به اهداف سازمانی را در زمان کوتاه‌تر میسر می‌کند.

با توجه به اهمیت بالای متخصصین مشاوره مدیریت برای مؤسسه و در نظر گرفتن این موضوع که مؤسسه بدون مشاوره، در رسیدن به اهداف خود اثربخشی زیادی نخواهد داشت و عملکرد مؤسسه دچار ضعف شده و احتمال خطا یا انتخاب مسیر اشتباه وجود خواهد داشت، مدیریت مؤسسه برای حرکت در مسیر خدمات رسانی به سالمندان و تمشیت امور مرتبط در حوزه های عملکردی خود، اقدام به تشکیل گروه مشاورین نموده که خدمات مشاوره دریافتی در حوزه های ذیل تعریف و تعیین شده است:

 • مدیریت جلب مشارکت های مردمی
 • مدیریت برند و تبلیغات
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تامین منابع پایدار