مالی و خزانه داری

خزانه داری، در واقع یکی از زیر شاخه های حسابداری محسوب می شود که در اغلب کسب و کار ها، خزانه دار را از بین حسابداران معتمد و حرفه ای مجموعه انتخاب می کنند.

خزانه (Treasury) در تعریف لغوی به مکانی گفته می شود که وجوه نقد و اموال در آن مکان نگهداری می شوند که در حقیقت، محل جمع آوری و تمرکز نقود دولتی، درآمد های عمومی و اختصاصی و همچنین دریافت و پرداخت های سازمان مربوطه می باشد.

اصطلاح خزانه در معانی متفاوت:

  1. در معنای اول به ارگانی دولتی گفته می شود که درآمد ها و هزینه های دولت را تحت نظر دارد. در ایران به این ارگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته می شود که زیر مجموعه ای از ارگان بزرگ تری به نام خزانه داری کل کشور است.
  2. در معنای دوم به مکانی اطلاق می گردد که دارایی های مالی و یا فلزات گران بهایی هم چون طلا، الماس و غیره را در آن نگهداری می کنند.
  3. در معنای سوم به فعالیتی گفته می شود که در آن سرمایه های نقدی یک سازمان نگهداری و سازماندهی می گردند که این دسته از فعالیت ها در حوزه حسابداری قرار دارد.

*شرح وظایف حسابدار خزانه بصورت تخصصی :

ثبت اسناد دریافت و پرداخت

ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها

صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت

تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری

دریافت و. ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها

آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چکهای صادره

زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها

تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها

زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید

ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم

ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.

پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت داراییهای جاری

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت نگهداری اسناد و مدارک

طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه

طبقه بندی و نگهداری چکهای دریافتی از مشتریان

نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه

نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد

بک آپ از نرم افزار حسابداری بصورت دوره ای

استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری

استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت ارائه گزارشات

ارائه گزارش مبسوط صندوق ها طبق آیین نامه

ارائه گزارش چکهای دریافتی و پرداختی طبق آیین نامه

ارائه گزارشها مربوط به چکهای معوقه طبق آیین نامه

ارائه گزارشها مربوط به چکهای برگشتی طبق آیین نامه

ارائه گزارشها مربوط به حساب بانکها طبق آیین نامه

تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی طبق آیین نامه

ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت نزدما

ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت ما نزد دیگران

و هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستورالعمل ابلاغ شده است.

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت کنترلهای مالی

کنترل چکهای پرداختی

کنترل مداوم حسابهای بانکی

رفع مغایرتها یخزانه با بانکها

کنترل چکهای دریافتی از همه جوانب

کنترل صورت حساب تنخواه گردان

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت هماهنگی با حسابداری مالی

هماهنگی با سایر واحد ها جهت آزادسازی ضمانت نامه مشتریان

هماهنگی با سایر واحدهای مالی جهت ارائه گزارشات طبق آیین نامه های داخلی

هماهنگی لازم جهت پرداخت تنخواه گردان

هماهنگی با صندوقها جهت واریز و برداشت

هماهنگی با واحد مالی کل جهت تراز بودن حسابهای نقدی

هماهنگی با سایر شرکتهای وابسته جهت تسویه حساب ایشان

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت ارتقاء سطح علمی

شرکت در کارگاههای حسابداری کاربردی

بروز بودن اطلاعات مالی و مالیاتی از طریق مطالعات

عضویت در انجمن ها و جوامع مالی و حسابداری

تلاش برای ابعاد و ابتکارو خلاقیت و تحول در سیستم مالی شرکت

فراگیری تکنولوژی روز دنیا در رابطه با خدمات حسابداری

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت اخلاق حرفه ای

عدم افشای اطلاعات خزانه به افراد غیرمرتبط

عدم ورود فیزیکی سایر افراد به واحد خزانه داری

اطلاع رسانی به مدیریت در صورت احراز حرکات مشکوک پرسنل خزانه

جلوگیری از هرگونه ملاحظه درجابجا نمودن نوبت پرداختها

اطمینان کامل از صحت ضمانت های دریافتی

ترجیح منافع شرکت به منافع اشخاص

*شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت همکاری

همکاری با رئیس حسابداری

همکاری با حسابرسی داخلی

همکاری با مدیریت در هنگام لزوم

همکاری با سایر واحدهای تابعه

و هرگونه همکاری که براساس آیین نامه و بخشنامه بر عهده حسابدار خزانه می باشد.